"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM

 

"Oto On" - mówi Maryja, podnosząc z siana swego nowo narodzonego Syna." Jest także twój - przyszedł na świat dla ciebie. Weź Go na ręce. Przytul do serca. Złącz swoją miłość do Niego z Jego miłością.

Zaproszenie to, podobnie jak zapowiedzi aniołów, jest skierowane do każdego. Nikt z nas nie został pominięty - nawet gdyby czuł się wyjątkowo niegodny, mało uduchowiony czy zupełnie nie przygotowany. Kimkolwiek więc jesteś, gdziekolwiek jesteś, jakikolwiek jest twój stan duchowy, przyjmij dar Jezusa. Weż Dziecię z Betlejem w swoje ramiona. Spójrz w Jego twarz i zobacz, jak bardzo cię kocha. Pozwól Mu wpatrzeć się w ciebie jak robią to małe dzieci, aby mógł przeniknąć twoje serce i poznać je do głębi. Porzuć wszelkie opory i zakochaj się w Dzieciątku Jezus - w Bogu, który stał się dla ciebie człowiekiem.