"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Okres Wielkiego Postu

"Życie i szczęście, śmierć i nieszczęście ..."

 

Nie ma wątpliwości, że w rozpoczętym czasie postu dokonuje się walka o rzeczy najważniejsze.

Problem w tym, by dostrzec, gdzie znajduje się szczęście i jaka droga do niego prowadzi. Podejmując wysiłek nawrócenia, przyznajemy, że jesteśmy w tym bezradni i skłonni do ulegania pozorom. Pragniemy na nowo zaufać słowu Boga i Jego obietnicy ocalenia życia, które nie odrzuca krzyża. Boża łaska, która rozpala w nas dobre pragnienia, wspiera nas, kiedy podejmujemy drogę nasladowania Chrystusa.