"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

SZATAN POKONANY

JEZUS ZWYCIĘŻYŁ to wykonało się, szatan pokonany JEZUS złamał śmierci moc. Jezus jest PANEM o ALLELUJA po wieczne czasy KRÓLEM KRÓLÓW JEST.