"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Warsztaty Ewangelizacyjne 14-15 styczeń 2017

Ks. Krzysztof Kralka SAC - pallotyn, ewangelizator

i rekolekcjonista. Urodził się 5 listopada 1980 r. w Kielcach.

Studiował historię na Akademii Świętokrzyskiej.

Po doświadczeniu nawrócenia w 2002 r. wstąpił do Stowarzyszenia

Apostolstwa Katolickiego, w którym w 2009 r. przyjął święcenia

kapłańskie. Pracuje w Lublinie.

Jest założycielem i dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej

Ewangelizacji, zespołu Razem za Jezusem oraz Moderatorem

Generalnym Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Jego msze

i kazania, a zwłaszcza wieczory uwielbienia i modlitwy

o uzdrowienie gromadzą rzesze ludzi. Autor książek „Sposób na

niebo” i „Drogowskazy miłości”.

 

14 15 STYCZNIA 2017 OSTROŁĘKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

PROGRAM WARSZTATÓW

Sobota

09.00 – powitanie, zawiązanie wspólnoty,

09.30 – nauczanie 1+ praca we wspólnotach

Mapa działalności ewangelizacyjnej Kościoła i trzy rodzaje

ewangelizacji

11.00 – przerwa

11.30 - nauczanie 2 + praca we wspólnotach

Kerygmat i niebezpieczeństwa z nim związane

13.00 – przerwa obiadowa

14.00 – nauczanie 3 + warsztat

Droga kerygmatu w towarzyszeniu indywidualnym

15.30 –przerwa

16.00 – nauczanie 4 + warsztat

Świadectwo kerygmatyczne a delikatność Boga

17.30 – Eucharystia

Niedziela

09.00 – modlitwa uwielbienia

09.30 – nauczanie 5 + praca we wspólnotach

Inkulturacja

10.30 – przerwa

11.00 – nauczanie 6 + praca we wspólnotach

Ewangelizacja parafii

12.30 – modlitwa o mądrość w ewangelizacji

13.15 – grupki dzielenia; „Z czym wychodzę z tych Warsztatów ?”

13.45 – przygotowanie do Eucharystii

14.00 – Eucharystia