"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Adoracja 12h Piątek 3 luty 2017r.

W Piątek 3 lutego 2017r. W Naszej Parafii w ramach "Razem Dla Ewangelizacji" odbędzie się 12h Adoracja Najświętszego Sakramentu dla wszystkich wspólnot z Ostrołęki. Adoracja rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 18.00 w Piątek 3 lutego i zakończy Mszą Świętą w Sobotę o godzinie 6.30. Nasza Wspólnota organizuję oprawę Muzyczną i Liturgiczną w trakcie Mszy Świętych, Prowadzimy Uwielbienie Po Mszy Świętej oraz mamy czuwanie przy Najświętszym Sakramencie w godzinach od 5.20 do Mszy o 6.30. Zapraszam wszystkich do posługi w tych dniach.

 

Grafik adoracji "Razem dla Ewangelizacji" w nocy z 03 na 04   luty 2017r.

Lp

Godzina

 

Wspólnota

1

18.00

Msza Święta

Wszystkie   wspólnoty 

2

18.30-20.00

Uwielbienie

Wszystkie Wspólnoty   prowadzi "Nowe Jeruzalem"

3

20.00-21.00

adoracja

Theoforos

4

21.00-22.20

adoracja

W drodze

5

22.20-23.40

adoracja

Święta Rodzina

6

23.40-01.00

adoracja

Wypłyń na Głębie

7

01.00-02.00

adoracja

Brama Pana

8

02.00-03.00

adoracja

ŚNE Wojciechowice

9

03.00-04.00

adoracja

Domowy Kościół

10

04.00-05.20

adoracja

Wspólnota Przymierza

11

05.20-06.30

adoracja

Nowe Jeruzalem

12

06.30

Msza Święta

Wszystkie wspólnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

Warsztaty Ewangelizacyjne 14-15 styczeń 2017

Ks. Krzysztof Kralka SAC - pallotyn, ewangelizator

i rekolekcjonista. Urodził się 5 listopada 1980 r. w Kielcach.

Studiował historię na Akademii Świętokrzyskiej.

Po doświadczeniu nawrócenia w 2002 r. wstąpił do Stowarzyszenia

Apostolstwa Katolickiego, w którym w 2009 r. przyjął święcenia

kapłańskie. Pracuje w Lublinie.

Jest założycielem i dyrektorem Pallotyńskiej Szkoły Nowej

Ewangelizacji, zespołu Razem za Jezusem oraz Moderatorem

Generalnym Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca. Jego msze

i kazania, a zwłaszcza wieczory uwielbienia i modlitwy

o uzdrowienie gromadzą rzesze ludzi. Autor książek „Sposób na

niebo” i „Drogowskazy miłości”.

 

14 15 STYCZNIA 2017 OSTROŁĘKA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

PROGRAM WARSZTATÓW

Sobota

09.00 – powitanie, zawiązanie wspólnoty,

09.30 – nauczanie 1+ praca we wspólnotach

Mapa działalności ewangelizacyjnej Kościoła i trzy rodzaje

ewangelizacji

11.00 – przerwa

11.30 - nauczanie 2 + praca we wspólnotach

Kerygmat i niebezpieczeństwa z nim związane

13.00 – przerwa obiadowa

14.00 – nauczanie 3 + warsztat

Droga kerygmatu w towarzyszeniu indywidualnym

15.30 –przerwa

16.00 – nauczanie 4 + warsztat

Świadectwo kerygmatyczne a delikatność Boga

17.30 – Eucharystia

Niedziela

09.00 – modlitwa uwielbienia

09.30 – nauczanie 5 + praca we wspólnotach

Inkulturacja

10.30 – przerwa

11.00 – nauczanie 6 + praca we wspólnotach

Ewangelizacja parafii

12.30 – modlitwa o mądrość w ewangelizacji

13.15 – grupki dzielenia; „Z czym wychodzę z tych Warsztatów ?”

13.45 – przygotowanie do Eucharystii

14.00 – Eucharystia

Spotkanie w Ciszy