"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

SZATAN POKONANY

JEZUS ZWYCIĘŻYŁ to wykonało się, szatan pokonany JEZUS złamał śmierci moc. Jezus jest PANEM o ALLELUJA po wieczne czasy KRÓLEM KRÓLÓW JEST.

Okres Wielkiego Postu

"Życie i szczęście, śmierć i nieszczęście ..."

 

Nie ma wątpliwości, że w rozpoczętym czasie postu dokonuje się walka o rzeczy najważniejsze.

Problem w tym, by dostrzec, gdzie znajduje się szczęście i jaka droga do niego prowadzi. Podejmując wysiłek nawrócenia, przyznajemy, że jesteśmy w tym bezradni i skłonni do ulegania pozorom. Pragniemy na nowo zaufać słowu Boga i Jego obietnicy ocalenia życia, które nie odrzuca krzyża. Boża łaska, która rozpala w nas dobre pragnienia, wspiera nas, kiedy podejmujemy drogę nasladowania Chrystusa.

SPOTKANIE przy herbatce

Grupa Odpowiedzialnych i Animatorów pod  natchnieniem Ducha Świętego postanowiła, że w poniedziałek w tygodniu adoracji czwartowej możemy przyjść do salki by się spotkać. Jest to spotkanie integracyjne, możemy zabrać dzieci aby poznawały się, a my byśmy mogli sobie porozmawiać i też bardziej się poznać. Czasami może potrzebny jest nam ktoś kto by nas tylko  wysłuchał. Może potrzebuję koło siebie kogoś bo czuję się samotny a może tylko akceptacji. To mamy taki czas. Takie spotkanie odbyło się już 17-tego. Było nas kilkoro. Dołączył do nas nasz opiekun ks. Marcin. Było bardzo miło, wesoło. Zapraszamy za miesiąc.