"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

ZAPROSZENIE DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

      „Panie przygarnij mnie zgodnie z Twoją obietnicą,

       a żyć będę, nie zawiedź mojego oczekiwania” Ps 119,116

 

W dniach 5 – 6 – 7 lutego bieżącego roku będziemy przeżywali trzecią już edycję rekolekcji ewangelizacyjnych dla młodzieży ze szkół średnich z terenu naszej Parafii. Rekolekcje poprowadzi Ks. Rafał Jarosiewicz   i Wspólnota św. Pawła z Koszalina.

 

Rekolekcje odbywać się będą w ostrołęckiej hali im. Arkadiusza Gołasia w godz. 8.30 – 12.30.

 

2014 02 05 Rekol Modlitwa Wstaw 200Tak jak w ubiegłym roku zawiązujemy Wspólnotę Modlitwy Wstawienniczej we wszystkich intencjach rekolekcyjnych, za młodzież, Kapłanów i posługującą Wspólnotę.

 


Do modlitwy wstawienniczej można wł
ączyć się na dwa sposoby:

 

- poprzez duchową łączność i modlitwę w swoim domu

- poprzez uczestnictwo w spotkaniach rekolekcyjnych ( w całości lub w wybranych godzinach)

 

Kontakt: s. Renata       tel. 505 778 764 lub 668 441 444

 

 

A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM

 

"Oto On" - mówi Maryja, podnosząc z siana swego nowo narodzonego Syna." Jest także twój - przyszedł na świat dla ciebie. Weź Go na ręce. Przytul do serca. Złącz swoją miłość do Niego z Jego miłością.

Zaproszenie to, podobnie jak zapowiedzi aniołów, jest skierowane do każdego. Nikt z nas nie został pominięty - nawet gdyby czuł się wyjątkowo niegodny, mało uduchowiony czy zupełnie nie przygotowany. Kimkolwiek więc jesteś, gdziekolwiek jesteś, jakikolwiek jest twój stan duchowy, przyjmij dar Jezusa. Weż Dziecię z Betlejem w swoje ramiona. Spójrz w Jego twarz i zobacz, jak bardzo cię kocha. Pozwól Mu wpatrzeć się w ciebie jak robią to małe dzieci, aby mógł przeniknąć twoje serce i poznać je do głębi. Porzuć wszelkie opory i zakochaj się w Dzieciątku Jezus - w Bogu, który stał się dla ciebie człowiekiem.

CZAS OCZEKIWANIA

Adwent nie jest czasem pokuty. Przeciwnie, Adwent jest czasem radosnego oczekiwania. Dlatego zasadniczą postawą charakteryzującą czas Adwentu jest nadzieja. Ta nadzieja, o której tyle się mówi w dniach Adwentu jest odpowiedzialna, czynna. Wzywa do gruntownej pracy, niwelowania gór egoizmu, równania pagórków zamknięcia w sobie, wzywa do porządkowania, usuwania przeszkód, zawiera przeto w sobie czuwanie, wyczulenie na pewne problemy, dystans do rzeczy. Zakłada gotowość, dyspozycyjność, która jest konieczna na przyjęcie Pana. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Nasza wiara nie może obejść się bez nadziei. "Przyjdż , Panie Jezu" /Ap 22,20/. Zdumiewająca jest ta dynamika obecności i przychodzenia Pana. Pan przyszedł, nastała pełnia czasów, Pan nieustannie przychodzi w sakramentach, przychodzi w swoim Duchu i powtórnie przyjdzie pełen majestatu i chwały.