"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Zakończenie Rekolekcji

Zbliżamy się do końca rekolekcji. W sobotę 1 czerwca rekolektanci będa prosić o Dary Ducha Świętego potrzebne im. Nasza wspólnota dziękuje Bogu za te rekolekcje, które dały nam jako wspólnocie wiele Łask Bożych. W poniedziałek 3 czerwca spotkamy się w salce razem z rekolektantami, z niektórymi może ostatni raz na takim spotkaniu. Mamy nadzieję, że te rekolekcje przybliżyły wszystkich do naszego Pana.

 

  phoca thumb m 104 0209   phoca thumb m 104 0206  phoca thumb m 104 0197phoca thumb m 104 0193

Zaproszenie na Rekolekcje Ewangelizacyjne

Zapraszamy!!!!

 

na Rekolekcje Ewangelizacyjne
Odnowy w Duchu Świętym

 

Rozpoczęcie:

Poniedziałek 15 kwietnia 2013 roku

o godzinie 19.00

 

Miejsce:

Kościół parafialny Fara

 


Do rekolekcji można dołączyć jeszcze na spotkaniu 22 kwietnia.

Niestety po tej dacie nie będzie możliwości przystąpienia do dalszej części Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy.


Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)
są propozycją dla Ciebie, jeśli:


· w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
· wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało
· straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu
· a może jesteś zadowolony ze swojego życia i nie chcesz niczego zmieniać?

 

Proszę przyjdź, a przekonasz się, że można być jeszcze bardziej zadowolonym i żyć pełniej niż kiedykolwiek.


Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha miłością niezmienną
i bezwarunkową, do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu.

Jezus Zmartwychwstał !!!

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ. ALLELUJA !!!!
 

Jezus Zmartwychstały