"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Nasz Dzień Skupienia

Dzień Skupienia, który odbył się w naszej parafii był dla naszej wspólnoty wielka radością,bo mogliśmy gościć u siebie inne wspólnoty i razem przeżywać spotkanie z Naszym Panem.W tym czasie Wielkiego Postu nasz Pan obdarował nas swoimi darami bardzo hojnie.Wiele osób poczuło dotknięcie Pana, dając dowód w swoich świadectwach na koniec.Pełne wartości katechezy głoszone przez Ks.Wojciecha Nowackiego oraz Anię dały nam temat do zastanowienia się nad sobą.Również adoracja krzyża prowadzona przez Ks.Czarka bardzo przybliżyła nas do Jezusa ukrzyżowanego a modlitwa o otwarcie się na dary Ducha Świętego prowadzona przez Norberta i Ulę wielu osobom pomogła w rozpakowaniu swoich darów otrzymanych w czasie rekolekcji REO.Zespół muzyczny z naszej wspólnoty i braci ze wspólnoty Dylewo ubogacał śpiewem spotkanie.

 

Wielkopostny Dzień Skupienia

W tym roku Dzień Skupienia naszych wspólnot odbędzie się 16-tego marca.Nasza wspólnota będzie gospodarzem.Rozpoczynamy Eucharystią o godz.9.30.Planowane zakończenie o godz.17-tej.W tym dniu będziemy gościć ks.Nowackiego.

 

Program Dnia Skupienia

 

 9.30 - Eucharystia

10.45 - Zawiązanie wspólnoty

11.15 - Konferencja 1

12.15 - Modlitwa o rozbudzenie charyzmatów

13.30 - Przerwa obiadowo - kawowa

14.30 - Konferencja 2

15.15 - Adoracja krzyża

16.15 - Świadectwa

17.00 - Błogosławieństwo na rozesłanie

 

Spotkanie odpowiedzialnych

8 - 02 - 2013 odbyło się spotkanie odpowiedzialnych na którym podjeliśmy decyzję co do naszych rekolekcji REO.Drugim ważnym tematem było omówienie Dnia Skupienia Wielkopostnego.