"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Spotkanie Modlitewne 03.06.2013

Spotkanie prowadziła Bogusia

 

Słowo Boże ze spotkania: Pierwszy Lista Jana Apostoła 3, 1-3

 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:

zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi,

i rzeczywiście nimi jesteśmy.

Świat zaś dlatego nas nie zna,

że nie poznał Jego.

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi,

ale jeszcze się nie ujawniło czym będziemy.

Wiemy, że gdy się objawi,

będziemy do Niego podobni,

bo ujrzymy Go takim jakim jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję,

uświeca się, podobnie jak On jest Święty.