"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Spotkanie Modlitewne 10.06.2013

Spotkanie prowadziła Ewa

 

Słowo Boże ze spotkania: Ewangelia Św. Mateusza 5, 1-12

 

Jezus, widząc tłumy wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystapili do Niego Jego uczniowie.

Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

Osiem błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy którlestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiadą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzaja pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy

królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią

kłamliwie wszystko złe o was.

Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

 

To spotkanie było ostatnim w ramach przeprowadzonych przez naszą wspólnotę Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy. Jego tematem przewodnim było odnalezienia własnego miejsca w Kościele. Po modlitwie Ks. Czarek wygłosił katechezę w której udzielił też kilku wskazówek jak pielęgnować i rozwijać owoce które zrodziły się przez uczestnictwo w  rekolekcjach. Można to osiągnąć przez:

1. Modlitwę osobistą.

2. Codzienną lekturę Pisma Świętego.

3. Uczestnictwo w grupie modlitewnej.

4. Jak naczęstsze, pełne uczestnictwo we Mszy Świętej.  

5. Przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania przynajmniej raz w miesiącu.

Stosowanie w codziennym życiu  tych zasad pozwala utrzymać się na Bożej Drodze i wzrastać w wierze.