"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Spotkanie Modlitewne 17.06.2013

Spotkanie prowadziła Grażyna

 

Słowo ze spotkania: 1 List Św. Jana Apostoła 4, 7-13

 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,

ponieważ miłość jest z Boga,

a każdy, kto miłuje,

narodził się z Boga i zna Boga.

Kto nie miłuje, nie zna Boga

bo Bóg jest miłością.

W tym objawia się miłośc Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego na

świat

abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia sie miłość,

że nie my umiłowaliśmy Boga

ale że On sam na umiłował

i posłał Syna swojego jako ofiarę

przebłagalną za nasze grzechy.

Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował

to i my winniśmy się wzajemnie miłować.

Nikt nigdy Boga nie oglądał.

Jeżeli miłujemy się wzajemnie

Bóg trwa w nas

i miłość ku niemu jest w nas doskonała.

Poznajemy, że my trwamy w Nim

a On w nas

bo udzielił nam ze swego Ducha.

 

Komentarz do Słowa wygłosił ks. Marcin

W tym słowie Bóg wzywa nas do wzajemnej miłości. Miłość jest fundamentem chrześcijaństwa. Zostaliśmy powołani z miłości i do miłości. Powinniśmy starać się dostrzec dobro w każdym człowieku, bo wszyscy zostaliśmy stworzeni przez tego samego dobrego i kochającego Boga. Starajmy się w imię tej miłości przebaczać sobie na wzajem, i prosić o nią dla wszystkich ludzi. Pamiętajmy, że to Bóg pierwszy umiłował nas wielką nieskończoną miłością.