"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Spotkanie Modlitewne 01.07.2013

Spotkanie prowadziła Bogusia

 

Słowo ze spotkania: Ewangelia Św. Mateusza 8, 18-22

 

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: "Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz". Jezus odpowiedział: "Lisy mają nory, a ptaki podniebne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć". Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: "Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca". Lecz Jezus mu odpowiedział: "Pójdź za Mną a zostaw umarłym grzebanie umarłych!".

Komentarz do Słowa wygłosił ks.Mateusz

Syn Człowieczy to Mesjasz ze Starego Testamentu, i zgodnie z zapowiedzią swoi go nie przyjeli, nie ma miejsca gdzie mógłby położyc głowę tzn. nie ma dla niego miejsca wsród ludu z którego pochodził. Chrystus w tych słowach mówi o powołaniu - każdego z nas Bóg powołuje, ten kto na to powołanie odpowiada jest żywy. Ten zaś kto nie odpowiada na powołanie i nie kroczy za Jezusem jest martwy. Pomimo naszych grzechów i upadków zawsze mamy wybór czy podnosimy się i dalej kroczymy za Jezusem i dążymy do uzyskania życia wiecznego, czy nie podejmujemy tej walki kroczymy własną drogą i wybieramy śmierć.