"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Spotkanie Modlitewne 15.07.2013

Spotkanie prowadziła Marysia

 

Słowo ze spotkania: Mt 5, 1-1

 

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 

do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem

oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność

posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną

sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni

miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem

oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem

oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie

dla sprawiedliwości, albowiem do nich

należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają

i prześladują was i gdy z mego powodu mówią

kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie,

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem

prześladowali proroków, którzy byli przed wami.