"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Spotkanie Modlitewne 23.09.2013

Spotkanie prowadziła Ania

 

Słowo ze spotkania: 2Kor  6, 1-7a

 

Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem (Pismo):

W czasie pomyślnym wysłuchałem cię,

w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą.

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono (naszej) posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko: przez wielką cierpliwość wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach i  w postach, przez czystość i umiejetność, przez wielkoduszność i łagodność, przez (objawy) Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą.

 

Komentarz do słowa wygłosił ks. Marcin

W tym słowie Św. Paweł przyznaje, że nasze życie pełne jest trosk i trudów zwiazanych z naszym codziennym funkcjonowaniem. Jednakże nie możemy zapominać, że jesteśmy chrześcijanami dającymi świadectwo o Jezusie. Wszyscy jesteśmy członkami wspólnoty Chrystusa, która dąży do zbawienia. Cierpienie, którego doznajemy od bliźnich może być naszą szansą na bycie apostołem, chociażby przez modlitwę i troskę o zbawienie  człowieka przez którego cierpimy. Życie z wiarą w Jezusa jest receptą na trudne życie.