"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Spotkanie Modlitewne 30.09.2013

Spotkanie prowadziła Bogusia

 

Słowo ze spotkania: Ps 8, 2-7

 

O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.

Sprawiłeś, że (nawet) usta dzieci i niemowląt oddaja Ci chwałę,

na przekór Twym przeciwnikom,

aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,

i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,

chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;

złożyłeś wszystko pod jego stopy:

 

Komentarz do słowa wygłosił ks. Marcin

 

Ten psalm jest uwielbieniem Boga Stworzyciela, który z miłości stworzył świat i człowieka - najdoskonalsze ze stworzeń. Obdarzył go godnością, zdolnością rozumowania i kochania.Te słowa dają dużo nadziei. Kiedy z zaufaniem patrzymy na Pana, to z innej perspektywy widzimy nasze trudności. Bóg jest potężny ale jest również pełen miłości, my jesteśmy dowartościowani tą miłością i nie możemy zapomieć, że jesteśmy stworzeni z miłości, obdarzeni miłością i odkupieni miłością.