"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Spotkanie Modlitewne 21.10.2013

Spotkanie prowadziła Ela

Słowo ze spotkania Flp 4, 4-9

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli! Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Komentarz do słowa wygłosił ks. Marcin

 W tym Liście Św. Paweł udziela praktycznych wskazówek co do zachowań i postawy jaką  powinniśmy kierować się w swoim chrześcijańskim życiu. Ilekroć słuchamy lub czytamy Słowo Boże wzrasta nasza wiara i napełnia nas wewnętrzną radością. Tę radość z uczestnictwa w Panu mamy wyrażać przez nasze czyny i postawę życiową. Pomimo trosk i przeciwności losu chrześcijanin czuje bliskość Boga i nie zatraca radości wewnętrznej.