"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Spotkanie Modlitewne 25.03.2013

Spotkanie prowadziła Hania

 

Słowo Boże ze spotkania, Ewangelia wg. Świetego Mateusza 16, 24-27

 

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z Mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoja duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z Aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania."