"Nowe Jeruzalem" - Odnowa w Duchu Świętym w parafii pw. NNMP

Spotkanie Modlitewne 09.04.2013

Spotkanie prowadziła Ania

 

Słowo Boże ze spotkania: Ewangelia Św. Mateusza 28, 16-20

 

Jedenastu zaś uczniów udało sie do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielajac im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata".

 

Proroctwo: Bogusia - obraz

Gołebica unosząca się nad grupą. Jasne promienie pochodzace od niej opromieniają wszystkich uczestników spotkania.

 

Katechezę wygłosiła Marysia

Tematem Katechezy było wyjaśnienie jak należy składać nasze świadectwo wiary. Świadectwo  powinno być skoncentrowane na Jezusie Chrystusie, powinno być zwięzłe i trwać 5 - 10 min. Należy głosic je odważnie i radośnie, krótko opisać w nim swoje wcześniejsze życie bez Jezusa, w jaki sposób nastapiło spotkania z Jezusem i czym to wydarzenie zaowocowało. Opisać jak obecnie wygląda moja realcja z Bogiem i innymi ludźmi. Na koniec można wyrazić zachętę aby i inni wstapili na drogę Pana, skoro On przemienił moje życie to samo uczyni z Twoim.